montenegro budva oude stad

Privacybeleid - Miro & Sons

Miro & Zonen ("wij", "wij", of "onze") beheert de website https://www-n0jm2.skipdns.link/ (de "Dienst"). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens. Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via https://www-n0jm2.skipdns.link/.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Traceer- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en opgeslagen op uw apparaat. Tracking technologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Miro & Zonen gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenzorg en -ondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verstrekken zodat we de Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van de dienst te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, kunnen worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie. Indien u zich buiten Kroatië bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Kroatië overbrengen en daar verwerken. Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht. Miro & Zonen zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Miro & Zonen kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Miro & Sons te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te vergemakkelijken ("Service Providers"), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.Voor meer informatie over de privacy praktijken van Google, bezoek de Google Privacy & Voorwaarden webpagina.

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@miroandsons.com
 • Per telefoon: 00382 69 369 994